Ooglidcorrectie

Wanneer u een verslapping, zwelling of zwaartegevoel ter hoogte van de oogleden ervaart, is dit meestal te wijten aan een combinatie van 2 factoren. Er is enerzijds de verslapping van de huid met als gevolg een huidoverschot en plooivorming. Dit kan een hinderlijk gevoel, zwaarte of zelfs belemmering van het zicht veroorzaken. Daarenboven gaan dieper gelegen vetcelletjes in de loop van de jaren meer vocht vasthouden. De steunstructuren van het oog verslappen waardoor deze vetcelletjes gaan uitpuilen, zichtbaar worden en een bijkomend zwaartegevoel veroorzaken.

Tijdens een ooglidcorrectie worden dan ook beide factoren aangepakt: niet alleen huidoverschot maar ook de diepere vetcelletjes worden verwijderd waardoor het resultaat langdurig is. Het is niet de bedoeling uw gezicht volledig te veranderen. Na een ooglidcorrectie vertellen patiënten mij vaak dat hun vrienden hen vroegen of ze op vakantie geweest waren omdat ze er minder moe uitzagen. Deze ingreep heeft dus als hoofddoel u een meer heldere en minder vermoeide blik te geven.

 

De ingreep

 

Bovenooglidcorrectie

Een bovenooglidcorrectie gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur. Eerst wordt een tekening gemaakt om het te verwijderen huidoverschot te markeren. Het litteken valt volledig in de huidplooi en wordt langs de binnenzijde gehecht waardoor het niet of nauwelijks zichtbaar is. U mag na de ingreep onmiddellijk naar huis maar u mag niet zelf met de auto rijden aangezien er meteen wat zwelling optreedt. Deze zwelling en de blauwe plekjes verdwijnen na 1 week. Op dat moment volgt een controleraadpleging om het draadje te verwijderen. Dit is volledig pijnloos.

 

Onderooglidcorrectie

Een onderooglidcorrectie gebeurt meestal onder algemene verdoving omdat het verwijderen van de vetcelletjes op deze plaats pijnlijker is. Eerst wordt een tekening gemaakt om het te verwijderen huidoverschot te markeren. Het litteken valt net onder de wimperrand en wordt volledig onderhuids gehecht waardoor het niet of nauwelijks zichtbaar is. Na de ingreep verblijft u nog even in de ontwaakkamer tot u zich comfortabel genoeg voelt om naar huis te vertrekken. U kunt niet zelf naar huis rijden omdat er onmiddellijk na de ingreep zwelling ontstaat. Deze zwelling en blauwe plekjes verdwijnen na 1 week. Op dat moment volgt een controleraadpleging om het draadje te verwijderen. Dit is volledig pijnloos.

Maak een afspraak