Vanaf 21 maart 2023 is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in ons centrum. Uw gezondheid blijft onze eerste zorg, daarom ontvangen wij u steeds op afspraak.

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie (AMD of LMD) is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies. Dit deel van het netvlies, de macula, zorgt voor het waarnemen van kleine details. Vaak wordt maculadegeneratie ‘slijtage’ van het netvlies of netvliesveroudering genoemd.

Wat is maculadegeneratie?

Zoals in een fototoestel de film of de sensor de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Alleen de macula is in staat tot echt scherp zien. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een grote concentratie aan contrast- en kleurzien cellen (de kegeltjes). Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien en het nachtzicht en heeft dan ook de grootste concentratie aan staafjes en minder kegeltjes.

Bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist wel goed onderscheiden worden. De staafjes zijn dus verantwoordelijk voor het gezichtsveld.
Het afsterven van de kegeltjes wordt maculadegeneratie genoemd. Het scherp zicht verdwijnt en er blijft midden in het beeld een vlek achter.

 

Zicht met maculadegeneratie
Zicht met maculadegeneratie

Zicht zonder Maculadegeneratie
Normaal zicht

 

Wat zijn de oorzaken van maculadegeneratie?

 

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)

Deze vorm komt het meeste voor. De leeftijdsgebonden maculadegeneratie begint meestal na het vijftigste levensjaar. In de Westerse wereld is LMD de belangrijkste oorzaak van een blijvende achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 65 jaar.

De ‘droge’ LMD

Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, ‘drusen’ genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula. Het optreden van deze drusen gaat gepaard met een vermindering van het aantal kegeltjes in de macula, waardoor het zicht zal verminderen. Dit is een sluipend en zeer langzaam verlopend proces, waarbij het vele jaren kan duren voordat het scherp zien achteruit gaat. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer gelijk aangedaan.

Het is bij de droge LMD belangrijk dat je in de gaten houdt of er vertekeningen optreden in de beelden van de omgeving zoals een bocht in een raamkozijn of regel van een schrift. Dit kan wijzen op het ontstaan van de ‘natte’ vorm.

De ‘natte’ LMD

Deze vorm van LMD wordt ook wel exsudatieve LMD, schijfvormige LMD of ziekte van natte maculaire degeneratie genoemd. Bij natte LMD verloopt het verlies van het gezichtsvermogen veel sneller. Deze ontstaat als bloedvaatjes achter de macula gaan groeien, waarbij vocht en/of een bloeding onder het netvlies terechtkomt. Deze lekkage beschadigt de lichtgevoelige cellen in het netvlies, wat een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaakt. Uiteindelijk ontstaat er een litteken in de macula met verlies van het centrale zien als gevolg. Opvallend is dat het andere oog nog lange tijd goed kan blijven.

 

Behandelingen Maculadegeneratie

Injecties

Om een natte maculadegeneratie weer terug te brengen naar de droge vorm, geven we maandelijks injecties in het te behandelen oog. Vaak is het niet mogelijk de gezichtsscherpte terug te verbeteren omdat LMD een chronisch progressieve aandoening is. Bij een succesvolle behandeling daalt de gezichtsscherpte minder snel dan zonder behandeling.

Hoe verlopen deze injecties? De eerste 3 maanden wordt er elke maand één injectie gegeven. Hierna controleren we het gezichtsvermogen: als de LMD weer nat wordt, dienen we opnieuw een reeks van maandelijkse injecties toe. De behandeling bevat 7 à 10 injecties per oog per jaar. Blijvende controle is nodig.

 

 

Laserbehandeling

De nieuwste behandeling voor beginnende maculadegeneratie gebeurt met de ‘Ellex 2RT koude laser’. Dit is een laser die geen warmte ontwikkelt maar een natuurlijk biologisch herstelproces stimuleert zonder schade aan het netvlies. De pijnloze laserpulsen zetten het netvlies aan tot weefselherstel en weefselregeneratie. Zo kan de overgang van de droge vorm van LMD naar de natte vorm worden voorkomen of jaren uitgesteld.

 

 

Het effect van deze laserbehandeling is niet permanent. Waarschijnlijk is herhaling van de behandeling eens in de 6 tot 12 maanden noodzakelijk. Aangezien de koude laser geen schade veroorzaakt, kan de behandeling onbeperkt worden herhaald.

 

Voor de 2RT koude laser

 

Na de 2RT koude laser

 

 

Herkent u netvliesveroudering bij uzelf?

In dat geval is het aangewezen om dringend contact op te nemen met ons oogcentrum.

 

Wat kost een operatie?

Bekijk hier onze tarieven.

 

 

Brochures

> Kennismakingsbrochure