Lipofilling

Ouder worden gaat meestal gepaard met verlies van volume, waardoor het gelaat er ‘ingevallen’ uitziet. Een voller gelaat staat voor jeugdigheid, frisheid en een gezonde uitstraling. Deze techniek waarbij eigen vetweefsel gebruikt wordt om de volumes terug op te bouwen geeft een blijvend resultaat. Er worden vetcellen weggehaald op een andere plaats in het lichaam (bvb. in de buik). Deze cellen worden gecentrifugeerd, gewassen en gezuiverd zodat alleen de levende cellen overblijven.

De zuivere vetcellen kunnen via zeer fijne canules opnieuw ingeplant worden ter hoogte van de jukbeenderen, de neus-lippenplooi, de kaaklijn, ingevallen wangen, de lippen enz… Ze worden gelijkmatig verspreid zodat ze maximaal kunnen ingroeien. Over het algemeen groeit 70% van het vet in, wat mooie en blijvende resultaten oplevert. Door eigen vet te gebruiken zal men na enkele weken ook een belangrijke verbetering zien in de kwaliteit van de huid en de huidelasticiteit.

 

De ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving met rustgevende injectie of onder algemene anesthesie. Voor het weghalen van het vet wordt er een incisie van enkele millimeters gemaakt op de plaats waar het vet wordt weggehaald en met speciale canules wordt het vet weggezogen. Dit vetweefsel wordt enkele malen gecentrifugeerd en gespoeld zodat enkel nog de goede en zuivere vetcellen over blijven om terug te plaatsen. Via andere speciale canules wordt het vet ingeplant op de plaatsen die u vooraf met uw chirurg besproken hebt.

 

Na de ingreep

Afhankelijk van de door u gekozen anesthesie blijft u nog even uitrusten in een relaxstoel of wordt u vanuit de ontwaakzaal naar uw kamer gebracht. In beide gevallen mag u dezelfde dag nog naar huis. U krijgt een brief mee met raadgevingen om zo goed en snel mogelijk te genezen. U krijgt een afspraak om na een week de hechtingen te laten verwijderen. U zult de eerste dagen een lichte zwelling ondervinden en eventueel enkele bloeduitstortingen hebben.

 

Het resultaat

70% van het ingebrachte vet hecht zich permanent op de nieuwe plaats, uw gelaat ziet er opnieuw vol, jeugdig en gezond uit.

Maak een afspraak