Verziendheid (Hypermetropie)

Dit is het tegenovergestelde van bijziendheid. De ogen zien beter veraf dan dichtbij. Verziendheid uit zich onder meer in moeilijkheden bij het lezen en regelmatige hoofdpijn, maar zijn niet te verwarren met leesproblemen die vanaf + 45 jaar kunnen optreden.

Verziendheid kan verholpen worden met een ooglasercorrectie of een extra lensbehandeling.