Bijziendheid (Myopie)

Myopie is de gezichtstoestand waarbij de ogen goed van dichtbij kunnen zien, maar personen of voorwerpen veraf wazig lijken. Dit uit zich onder meer in het knijpen met de ogen om scherper te kunnen zien.

Bijziendheid kan verholpen worden met een ooglasercorrectie of een extra lensbehandeling.